× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë
Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

10.03.2017 » Zbatimi i së drejtës evropiane nga ana e gjykatave të Republikës së Kosovës Më 10 mars 2017, Akademia e Drejtësisë, organizon trajnimin me temë “Zbatimi i së drejtës evropiane nga ana e Gjykatave të Republikës së Kosovës”.
09.03.2017 » Trafikimi me Qenie Njerëzore Më 09-10 mars 2017, Akademia e Drejtësisë me kërkesë të Kryeprokurorit të Shtetit, në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Prishtinë, organizon trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë me temë “Trafikimi me qenie njerëzore”.
08.03.2017 » Bashkëndërgjygjësia dhe ndërhyrësit në procedurë Më 08 mars 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Bashkëndërgjygjësia dhe ndërhyrësit në procedurë ”.
03.03.2017 » Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve Më 03 mars 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve”.
01.03.2017 » Kompetencat e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës Më 01 mars 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Kompetencat e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës ”.

Më të lexuarat